DARBUOTOJŲ SVEIKATOS IR SAUGOS VADYBOS SISTEMA

Kiekvieną dieną 6300 žmonių pasaulyje praranda savo sveikatą dėl ligų, susijusių su darbu ar nelaimingais atsitikimais, o tai prilygsta daugiau nei milijonui žmonių per metus. Visi šie nelaimingi atsitikimai ir ligos yra klasifikuojami kaip matomos ir nematomos išlaidos, darančios neigiamą poveikį šalies ekonomikai ir darbdaviams.

Šio standarto tikslas – padėti pagerinti darbuotojų saugą ir sveikatą, sumažinti rizikas, nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų atsiradimo galimybę, sukurti saugesnes ir sveikesnes darbo sąlygas. ISO 45001 gali būti taikomas bet kuriai organizacijai, nepriklausomai nuo jos dydžio, formos ir veiklos pobūdžio.

ISO 45001 standartas suteikia įmonėms holistinę perspektyvą, siekiant padidinti darbuotojų profesinę sveikatą ir saugą bei sumažinti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų skaičių.

Darbuotojų saugos teisiniai nuostatai sudaro teisinę atsakomybę įmonėms valdyti riziką, su kuria jie susiduria. Tačiau norėdamos laikytis šių teisinių normų ir vykdyti savo įsipareigojimus, įmonės privalo nustatyti darbuotojų sveikatos ir saugos politiką.

Šį standartą gali taikyti bet kuri organizacija, norinti sukurti, įgyvendinti ir palaikyti darbuotojų sveikatos ir saugos (DSS) vadybos sistemą, siekiant pagerinti darbuotojų sveikatą bei saugą, pašalinti pavojus ir kuo labiau sumažinti DSS riziką (įskaitant sistemos trūkumus), pasinaudoti DSS galimybėmis ir pašalinti su jos veikla susijusias DSS vadybos sistemos neatitiktis.

ISO 45001 vadybos sistemos įgyvendinimas yra organizacijos strateginis veiklos sprendimas, o jos sėkmė priklauso nuo lyderystės, įsipareigojimų ir dalyvavimo visuose organizacijos lygmenyse ir atliekamose funkcijose.
Šis standartas padeda organizacijai pasiekti DSS vadybos sistemos numatomus rezultatus. Standartas yra pagrįstas nuolatinio gerinimo Planuok – Daryk – Tikrink – Veik (PDTV) metodika.
Įgyvendinus šį standartą, organizacija gali valdyti savo DSS riziką ir pagerinti DSS veiksmingumą. DSS vadybos sistema gali padėti organizacijai vykdyti teisinius ir kitus reikalavimus.