KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA

Kokybė – tai visiška produkto/paslaugos ir jam keliamų reikalavimų atitiktis. Kokybės vadybos sistemos įdiegimas yra ilgalaikis strateginis įmonės sprendimas, norint išlikti konkurencingam nuolat kintančioje aplinkoje.
ISO 9001 standartas, skatina procesinio požiūrio taikymą kuriant, įgyvendinant ir gerinant kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą, laikantis kokybės politikos ir organizacijos strateginės krypties.
ISO 9001 standartas vadovaujasi kokybės vadybos principais:
• orientavimasis į klientą;
• lyderystė;
• žmonių įtraukimas;
• procesinis požiūris;
• gerinimas;
• faktais pagrįstų sprendimų priėmimas;
• santykių vadyba.
Kokybės vadybos sistemos (ISO 9001) diegimo etapai:
1. Esamos situacijos analizė įmonėje.
2. Procesų identifikavimas, procesų efektyvumo rodiklių ir matavimų nustatymas.
3. Kokybės vadybos sistemos dokumentų parengimas.
4. Kokybės vadybos sistemos diegimas įmonėje.
5. Vidaus audito atlikimas.
6. Koreguojančių priemonių įgyvendinimas.
7. Sertifikavimo organizacijos pasirinkimas ir pasirengimas sertifikuoti.
8. Kokybės vadybos sistemos sertifikavimas.